Numer działki: 163/5. Obr. Chmieleniec
Termin: 10-17.08.2017 r.
Wymiary: 12,7x23,5m (powierzchnia 300m2)
Opis: Wykopaliska wyprzedzające budowę domu jednorodzinnego mieszkalnego
Inwentarz: 9 obiektów (4 dołki posłupowe, 5 palenisk). Ceramika naczyniowa w obiektach i w humusie