Numer działki: 163/10, obr. Chmieleniec
Termin: 10.04.2018r.
Wymiary: 8,44x14,09m (powierzchnia 119m2)
Opis: Wykopaliska wyprzedzające budowę domu jednorodzinnego mieszkalnego
Inwentarz: 7 obiektów. Ceramika naczyniowa z 6 obiektów