Działania Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Gdańsku, koncentrują się na zadaniach związanych z  ochroną dziedzictwa archeologicznego w szczególności na obszarze Pomorza.

Zadania te są realizowane je przez upowszechnianie wiedzy o archeologii w społeczeństwie za pośrednictwem działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i naukowej, współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zabytków oraz dbaniem o wysoki poziom etyczny, zawodowy i naukowy archeologów.

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich jest organizacją społeczną, zrzeszającą specjalistów z zakresu naszej nauki oraz dyscyplin z nią współpracujących, działających w dziedzinie archeologii, ochrony i konserwacji zabytków archeologicznych oraz muzealnictwa.