Numer działki: 163/1. Obr. Chmieleniec
Termin: 18.08.2018 r.
Wymiary: 14x15m (powierzchnia 150m2)
Opis: Wykopaliska wyprzedzające budowę domu jednorodzinnego mieszkalnego
Inwentarz: 1 obiekt bez materiału zabytkowego
Zdjęcie 1:
Zdjęcie 2:
Zdjęcie 3:
Zdjęcie 4: